Anasayfa

Allâhümme Barik
Allâhümme Salli
Ayetu'l-Kürsi
Tahiyyat
Fatiha Suresi
Felak Suresi
Fil Suresi
İhlas Suresi
Kafirun Suresi
Kevser Suresi
Kunut Duası-1
Kunut Duası-2
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Nas Suresi
Nasr Suresi
Rabbenâ âtina
Rabbenâğfirli
Sübhâneke
Tebbet Suresi
Yasin-i Şerif


Tahiyyat Duası

Bilgisayarınızın sesini açınız

  • Okunuşu
  • Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
  • Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh.
  • Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.
  • Eşhedü en lâ ilâhe illellâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.
  • Anlamı:
  • Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır.
  • Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.
  • Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.
  • Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.